A nosa contorna cambia a unha velocidade moi por encima da nosa capacidade de adaptación. Por iso gústanos poñer diante o desenvolvemento e máis tarde a formación. Entendemos que é máis importante posuír unha actitude de crecemento e posteriormente centrarnos en o que necesitamos coñecer. A nosa proposta é traballar na nosa trans-formación persoal para así poder entender e dirixir o noso desenvolvemento profesional.

Programa EMOCIONA: a Intelixencia Emocional para crear valor

“Si non controlas as túas habilidades emocionais, si non tes consciencia de ti mesmo, si non es capaz de controlar as túas emocións estresantes, si non podes ter empatía e relacións efectivas, entón non importa o intelixente que sexas, non vas chegar moi lonxe”, Daniel Goleman.


EMOCIONA é un proxecto que pretende impulsar un cambio no modo de gestionar nosas emocións, coñecer o noso Perfil Emocional e mellorar a nosa forma de relacionarnos dentro da organización e na nosa vida en xeral, se enfoca no noso comportamento social.

 • Misión dun mesmo. Aplicación da ferramenta EQ i 2.0 (medida de intelixencia emocional).
 • Saída da zona cómoda ou de confort.
 • Xestión do cambio.
 • Identificación de limites e crenzas.
 • Reflexión e descubrimento dun Plan de Futuro. O para que da túa vida.
 • Obxectivos e Plan de Acción.
 • Pechadura do programa.

 

Liderado e dirección de equipos

“Un exército de ovellas liderado por un león derrotaría a un ejercito de leóns liderados por unha ovella”, anónima.


Desde Wit atrabajamos coas empresas na formación dos seus directores e xefes de equipo. O coñecemento do negocio é moi importante pero o que realmente fai distinto a un xefe de equipo é a súa habilidade para dirixir e liderar ao equipo cara aos resultados desexables.

 • Estilos de liderado.
 • Líder Coach.
 • A motivación como ferramenta de xestión de persoas.
 • Os obxectivos e o seu cumprimento, o importante e o urxente.
 • O desenvolvemento do equipo, a convivencia entre os obxectivos grupales e os individuais.
 • A xestión do conflito.
 • A xestión da comunicación co equipo.
 • A Intelixencia Emocional como ferramenta da miña xestión do equipo.

 

Mellora do rendemento

“Somos o resultado do que facemos repetidamente. A excelencia non é unha acto, senón un habito”, Aristóteles.


Nalgunhas ocasións poñemos o mellor de nós e con todo non somos capaces de mellorar o noso rendemento. Axudámosche a atopar as claves para mellorar o teu rendemento e o do teu equipo acompañados dos mellores profesionais de coaching e mentoring.

 • dentificación de condutas persoais que favorecen o rendemento.
 • Ladróns de rendemento.
 • Coaching executivo.
 • Coaching de Equipos.
 • Mentoring.

 

Assessment – Métodos de avaliación de persoas e equipos

“Be yourself; everyone else is already taken. Se tú mismo; los demás puestos están ya ocupados ”, Oscar Wilde.


Cada un de nós mostramos un perfil único e irrepetible. Axudamos a identificar cal é o perfil dominante de cada persoa e mostramos o seu potencial.

 • Avaliación de perfís.
 • Identificación de perfís de alto potencial.
 • Métodos de avaliación 360.
 • Informes completos de asignación persoa-posto.
 • Identificación de pescozos de botella gerenciales.

 

Motivación de persoas, as teclas da eficiencia e da plenitude

“Tanto si crees que podes facelo, coma se non, nos dous casos tes razón”, Henry Ford.


É moi importante que teñamos claro cales son as claves da motivación humana. Desde Wit suscitámosche revisar aquelas actividades que realmente fannos máis felices.

 • As teorías clásicas da motivación.
 • A plenitude e a súa identificación conductual.
 • Conseguir fluír, conseguir que o reloxo detéñase e a satisfacción aumente.
 • O mindfulness, unha forma de entender a vida. En cada momento, atención plena, saboreando mellor cada momento.
 • O éxito como camiño, non como destino. O noso para que como motor da nosa Felicidade.

 

Coaching executivo

“Quen mira fóra soña, quen mira dentro coñece”, C.G. Jung.


Parar e conectar connosco é clave para poder continuar polo camiño que nos é propicio. Con Wit serás capaz de entender o teu estilo e conectar as túas fortalezas coa túa propia estratexia para alcanzar o maior grado de plenitude profesional e persoal. A partir da reflexión e o descubrimento aprenderás a gestionar as túas expectativas e as do teu equipo para chegar xuntos aos obxectivos comúns.

 • Xestión das expectativas.
 • Xeración de confianza.
 • Reflexión e descubrimento.
 • Obxectivos e Plan de Acción.
 • Consecución de logros. Posta en común.
 • Pechadura do proceso.