A xestión das persoas e a súa eficiencia individual e colectiva convértense no gran reto do século XXI. As sociedades avanzadas e máis desenvolvidas necesitan sacar o mellor da súa xente. En Wit axudamos a harmonizar procesos e persoas para conseguir os mellores resultados para todos.

Consultoría estratéxica

“Cando se cumpren as instrucións, as persoas son sinceramente leais e comprometidas, os plans e os preparativos para a defensa están firmemente implementados, sendo tan sutís e secretos que as estratexias non se revelan de ningún xeito, e os adversarios séntense inseguros, e a súa intelixencia non lles serve para nada.”, Sun Tzu.


En Wit axudámosche a establecer a mellor estratexia no ámbito das persoas. Definir as accións a realizar para que o equipo desenvolva a súa actividade, acadando a máxima eficiencia coa máxima satisfacción.

 • Plan estratéxico de persoas e indicadores clave.
 • Apoio á xestión de RRHH.
 • Liderado, xestión e xestión do talento.
 • Análise da cultura e do clima.

Consultoría retributiva

“De calquera persoa que crea que os cartos poden facelo todo, pódese sospeitar razoablemente que sería capaz de facer calquera cousa por cartos.”, Benjamin Franklin.


En Wit axudámosche a establecer a mellor forma de recompensar ao teu equipo. Definir as franxas salariais máis adecuadas, establecer a distribución salarial óptima, identificar aqueles complementos salariais segundo a actividade. Analizar a conveniencia da retribución variable, a súa contía e a forma de asignala.

 • Plan salarial e a súa contribución á implicación das persoas.
 • Xestión por obxectivos e Plan de Incentivos.
 • Retribución variable e orientación a resultados.
 • Salario flexible, outra forma interesante de pagar.

 

Consultoría organizativa

“A mellor organización non garante resultados. Pero unha estrutura incorrecta garantiría o fracaso.”, Peter Drucker.


O mundo cambia moi rapidamente. As organizacións deben estar orientadas ao cambio e ao mesmo tempo deben propoñer modelos que respondan de forma eficiente ás esixencias do mercado. En Wit axudámosche a establecer a mellor forma de organizar a túa xente, ser o suficientemente flexible e responder de forma eficiente.

 • Modelos de organización e desenvolvemento das persoas.
 • Orientación a resultados: liderado no seu mercado.
 • Dixitalización da área de Recursos Humanos.
 • Cambio e organización.
 • Innovación e visión, unha cultura compartida.