Igualdade retributiva de xénero

“ Fun á Facultade de Dereito cando as mulleres eran menos do 3% dos avogados do país; hoxe, son o 50%. Nunca tiven unha profesora na universidade ou na Facultade de Dereito. Os cambios foron enormes. E chegaron demasiado lonxe para volver atrás” 
Ruth Bader Ginsburg  (Xuiza da Corte Suprema dos Estados Unidos)


Coa finalidade de garantir a aplicación efectiva do principio de transparencia retributiva axustándose á legalidad vigente e á realidade social que se vive na actualidade, desde WiT presentamos unha proposta de traballo que permite analizar en diferentes organizacións si existe o dereito de igualdade de trato e a non discriminación entre homes e mulleres en materia retributiva na organización.

  • Análise de postos de traballo, descrición e valoración.
  • O principio de transparencia retributiva aplicarase a través da valoración de postos de traballo.
  • Auditoría retributiva: Análise salarial coa media e mediana por posto, nivel, categoría, etc..
  • Informe de posible brecha salarial por xénero e recomendaciones para o seu eliminación.